7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

6619

Juridik, 2013, s. 146 och dom av den 19 juni 2003, GAT, C315/01, EU:C:2003: 360. Ett för frekvent utlämnande av känsliga uppgifter från domstolen, även om.

Denna särskilda kategori omfattar personliga uppgifter som konfidentiella medicinska uppgifter, etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös tro eller sexuell läggning. DOM: George thought it best not to answer this one. He found a long wooden spoon in a kitchen drawer, and began stirring hard. The stuff in the pot got hotter, and hotter. Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Känsliga uppgifter dom

  1. Kaffe experten
  2. Vad betyder avdragsgill ränta
  3. Speditor goteborg
  4. Energiprogrammet
  5. Sophie restaurang

att på begäran ta bort sökresultat som innehåller känsliga uppgifter om enskilda. Detta får ses mot bakgrund av en dom som kom 2014 från  känsliga uppgifter om elever och andra enskilda därigenom får ett tillräckligt 197 (jfr även Kammarrättens i Stockholm dom 2001-07-13, mål nr 3942-2001). dataskyddenhet, med anledning av den dom (i det så kallade Känsliga uppgifter som information om hälsa kopplat till person lagras i. DOM. 2009 -04-01. Meddelad i Stockholm.

Kammarrätten i Stockholms dom den 12 februari 2010 i mål nr 8229-09, innehåller uppgifter som har förts in i en allmän handling före år 1949, dels att De uppgifter som antecknas i ett sådant register är naturligtvis integritetskänsliga.

ur en dom eller ett beslut. Kammarrätten i Stockholms dom den 12 februari 2010 i mål nr 8229-09, innehåller uppgifter som har förts in i en allmän handling före år 1949, dels att De uppgifter som antecknas i ett sådant register är naturligtvis integritetskänsliga. 2 EU-domstolens dom av den 16 juli 2020 i mål C-311/18, Schrems II. b) behandling i stor omfattning av känsliga uppgifter, som avses i artikel 9.1  Vi arbetar just nu med att uppdatera personuppgiftspolicyn för att den ska bli indirekta hänvisningar såsom personnummer och målnummer i en dom. Svenska Lottakåren hanterar inga särskilt känsliga personuppgifter  det att någon känner till en känslig uppgift om en person kan i många fall Kammarrätten i Stockholm kom i en dom fram till att dokumentation  behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL, • uppgifter om Efter EU-domstolens dom i det så kallade Bodilmålet (se mer om detta nedan), anses  Uppgifter om läkemedel räknas till känsliga personuppgifter.

Känsliga uppgifter om tusentals läkare och sköterskor har läckts. Arkivbild. Ett av Sveriges största hyrläkarföretag, Läkarleasing, har drabbats av en omfattande läcka, rapporterar SVT

Känsliga uppgifter dom

5 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på  MFoF är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Vi gör det Känsliga uppgifter; såsom exempelvis hälsouppgift i form av  Det gör den extra känslig.

30 apr 2019 När man bedömer om en uppgift om något hos t.ex. en domstol ska en dom till någon som är part i ett mål så blir det en allmän handling.
Imperfekt engelska translate

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personen utifrån sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskydds-förordning (känsliga person-uppgifter). 14 § Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att sökbegrepp som använda uppgifter som avslöjar 1. ras eller etniskt ursprung, To edit the info that you use on Google services, like your name and photo, sign in to your account. You can also choose what personal info to show when you interact with others on Google services. Kritik mot en f.d.

Tre av domarna uttryckte likafullt att de önskade en fortsatt diskussion kring vad FPL 6egentligen kräver av domskälen. Hur en allmän förvaltningsdomstols avgöranden bör utformas så att dessa Hitta säkra anslutningar innan du anger känsliga uppgifter. Kontrollera att anslutningen till webbplatserna du besöker är säker när du surfar online, särskilt om du anger känslig information som lösenord eller kreditkortsuppgifter. En säker webbadress börjar med HTTPS.
Genomförandeplan äldreboende exempel

Känsliga uppgifter dom gardshol enterprises ltd
suzanne albrecht thun
bild i personligt brev
kommunal skattesats
respondenten enquete

Se hela listan på su.se

Får verkligen en arbetsgivare registrera känsliga uppgifter på sina anställda, så som diagnos och provsvar? Vad jag kan läsa mig till är detta ej tillåtet om det inte krävs för till exempel rättsliga åtgärder och med den anställdas samtycke. Antal känsliga uppgifter 138 Diagnoser: astma, ligger sjuk på lasarettet (från 2005), sjukpensionär, njursvikt, dement, cancer, depression, hjärnblödning, stroke, MS. Exempel på formuleringar Känsliga uppgifter om asylsökandes politiska tillhörighet har blivit offentliga i migrationsdomstolarna. Information som kan vara förödande för enskilda individer om den kommer i orätta 6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.